За вас, родители

И още нещо за домашната работа и родителите

Всяка вечер в милиони домове по целия свят се разиграва една и съща пиеса, свързана с децата и техните домашни. В тази пиеса могат да участват различни действащи лица, но сценарият винаги е един и същ.
    Родителите се опитват да помогнат на децата си в подготвянето на уроците. Тази помощ се движи от кратки обяснения до пълно изпълнение на задачите от тях. В някои случаи възникват множество проблеми.

   В опитите си да се справят с тези проблеми, родителите използват различни методи: проба-грешка, подкуп, подаръци, разсъждения и всичко, което по тяхно мнение би сработило за мотивиране на децата им.

  Няма никакво съмнение в това, че мотивите на родителите са естествени. Нима може да се намери нещо лошо в родителската загриженост? Всъщност безпокойството и напрежението и за децата, и за родителите се поражда не от това какво се прави, а от това как се прави.
      За някои деца училището е източник на постоянен стрес. При изискванията, които се предявяват към тях в училището, страхът от неуспех и др. подобни, домът се явява място, където могат спокойно да си отдъхнат.
    Ако децата изпитват стрес и у дома, когато родителите "стоят над главите им" докато пишат домашните си, не остава място, където да се чувстват спокойни и да си отпочинат. За работещите родители това може да се сравни със следната ситуация - представете си, че работейки цял ден получавате своята "порция" стрес и прибирайки се вкъщи попадате в подобна обстановка на напрежение.

        Помислете - колко време бихте издържали в такава ситуация.

        При това за възрастните винаги има възможност за изход от ситуацията, но децата са лишени от подобна възможност.

        Предоставяме ви няколко начина за подпомагане на изпълнението на домашните задачи и предотвратяване на фрустрацията, гневът и разочарованието.

                1. Разписание за домашната работа
    На много деца помага точното разписание за изпълнение на домашната работа. След като времето за изпълнение е определено, детето трябва да се придържа към него колкото се може повече. След известно време домашната работа ще стане просто част от ежедневното разписание. (В това време не трябва да има страннични дразнители - телефонни разговори, включен телевизор и др. подобни - те могат да почакат докато работата не бъде приключена).
    Вечер задължително проверете домашните. Много деца се вълнуват, че може да занесат в училище работа с грешки.Това действие от страна на родителите дава на детето чувство за завършена работа и се явява признак на доброжелателно внимание от родителите, също така дава чувство на безопасност и увереност, че работата е извършена без грешка. Детето ще отнесе тези чувства и в клас, където ще бъде по-уверено в себе си при изпълнение на класната работа. Но ако виждате, че детето не е разбрало някакъв учебен материал трябва да съобщите за това на учителя.

                    2. Разпределение на задачите по важност.

    За някои деца е проблем да решат с кое домашно да се заемат първо и това за тях се превръща в труден избор.
    Има деца, които ползват хоризонтална перспектива. Това става, когато отдават еднаква важност на всички домашни без приоритети. Ако предпочитате да разпределяте домашните по важност, предложете на детето, кое да напише първо, кое второ и т.н.

Много деца имат тенденцията да използват количествен подход (колко домашни са останали), вместо качествения (отчитащ трудността на домашното). Това означава, че ако им се дадат пет различни домашни те ще направят първо четирите най-лесни. От тяхна гл.т. по този начин ще им остане само едно домашно, без значение, че то е най-трудното.


 

                3. Не стойте над главата на детето докато то учи.

    За много родители това е голям и постоянен проблем. Единственото, което може да се каже по този повод е, че родителите използващи този начин на контрол не само се подлагат на стрес и гняв, но и създават "заучена безпомощност" в детето.
    Много родители ще ви кажат, че техните деца просто не могат да работят ако те не седят до тях, а всъщност това не е вярно - децата съзнателно решават да не работят. Част от децата престават да работят, когато родителят им се отдръпва и не им посвещава изцяло своето внимание.

Това е много вредна зависимост, защото в училище детето не може да получи същото внимание. Вследствие на това, детето може да реши изобщо да не работи в клас и да носи вкъщи недовършени класни работи.
    По този начин децата могат напълно да завладеят вниманието на мама или тати. След като са били цял ден на работа родителите са уморени и мисълта, че ще им се наложи три часа да седят около детето си, може да доведе до проблеми.
    Ако сте се оказали в тази ситуация не е нужно веднага да разрушавате установения вече ред. Правете го на малки стъпки. Няколко дни подред сядайте в отдалечения край на бюрото. След това постепенно увеличавайте разстоянието между себе си и "домашната работа", докато детето ви, в крайна сметка, не започне да работи напълно самостоятелно.

                4. Първо проверете това, което е изпълнено правилно.

Родителите често имат навик да обръщат внимание първо на грешките. Когато следващия път детето донесе за проверка домашното си, първо отбележете колко добре са изпълнени задачите без грешка, правилно написаните думи и т.н.
За задачите, където има грешки, може да кажете: "Мисля, че ако провериш още веднъж тази задача, може би ще получиш друг отговор".
    Сега детето ще се върне към тези примери без отвращение. Ако започнете проверката с разбор на грешните изрази отгоре на всичкото ще се разсърдите, а вместо да поправи грешките си, детето ще преживява това, че е предизвикало вашето недоволство.
    Може да се окаже по-удобно да проверявате домашното на малки порции. Много деца предпочитат веднага да получат потвърждение, че са решили правилно задачата. Напр. предложете на детето да реши пет примера, после да ви даде да ги проверите. Отметнете верните и предложете да продължи със следващите.

    Така детето получава веднага обратна връзка и одобрение, и в него се появява положителна мотивация за изпълнение на следващата задача.

                5. Не допускайте детето да седи безцелно пред бюрото под предлог, че учи

    Понякога родителите разрешават на детето да седи над домашната работа няколко часа, докато не приключи. Това е нормално, ако детето през цялото време действително работи и ако задачата изисква толкова време за изпълнение.
    Но ако видите, че час или два след началото на работата детето се намира в същото положение, както и десет минути след започването й, трябва да прекратите дейността му.
 

 

   За такова поведение на детето може да има няколко причини:

    Първо - просто може да не е разбрало новия материал в клас и да не е в състояние да си изпълни домашното.

    Второ - възможно е у детето да се е породило чувство за безпомощност. В такъв случай ще стои дълго с надеждата поставените задачи да бъдат изпълнени от родителите му.

     Трето - детето може да има сериозни проблеми с ученето по принцип, особено ако тези ситуации се повтарят често и е възможно да не е в сътояние да се справи с такъв обем от задачи.

                6. Стратегии за успех при работа с учебника.

    В болшинството от учебниците в края на всяка глава има въпроси. Често децата не знаят на какво трябва да обръщат внимание в процеса на четене на отделните параграфи от урока.
    Обсъдете с детето въпросите в края на урока преди да започне да работи над него. Използвайки тази стратегия детето ще знае на коя информация да обръща внимание.
    Някои деца имат тенденция да запомнят всичко.
    Дайте молив на такова дете и го помолете да отбележи думи или изречения, които се явяват възможни отговори на някои от въпросите. Правейки това детето ще се научи по-лесно да се ориентира в текста.
    Можете да запишете текста от учебника на касетофон. Изследванията показват, че колкото повече сетивни органи участват в получаването на информацията, толкова по-голяма е вероятността тя да бъде усвоена.
    От време на време добавяйте шега, песен или подходящо стихче, за да поддържате интереса на детето.

                7. Обръщайте внимание на невербалните сигнали

    Родителите често казват, че никога не изпадат в състояние да крещят на децата си, докато им помагат да си правят уроците.
Всичко би било хубаво, ако общуването беше само на вербално (словесно) равнище.
    Но е известно, че невербалните начини за предаване на информация се явяват съществена част от общуването. Затова много сигнали, особено негативни, могат да бъдат предадени без да подозирате.
    Гримаси, напрегнати пози, въздишки, повдигнати вежди и др. прояви на "езика на тялото" - всичко това са невербални отговори. Ако децата са достатъчно чувствителни, те ще приемат тези сигнали и напрежението във вашите взаимоотношения, свързани с домашните ще се повиши.
    Всичко това е особено важно в отношенията с малките деца, които не правят разлика между неодобрението от родителите към тяхната дейност и загубата на родителска любов.

Това състояние само ще увеличи стреса и ще влоши тяхната работа.

                8. Избягвайте да довършвате домашната работа вместо детето.

    Някои родители са готови да направят цялата домашна работа вместо детето. Въпреки, че изходните мотиви на родителите са желанието да се помогне на детето да се справи с особено трудна задача, в крайна сметка резултатът може да бъде разрушителен.
    Децата се чувстват неадекватни, когато родителите довършват техните домашни.

    Първо - децата възприемат това като свой провал.

    Второ - децата чувстват, че никога не биха могли да се справят с домашното толкова добре както мама или татко.

    Ако детето не може да довърши домашното си макар, че се е старало, напишете бележка на учителя, в която обяснявате всички обстоятелства и причини за недовършеното домашно. Повечето учители ще реагират адекватно на това.

 Като имате предвид всичко казано дотук преди да седнете да помагате в домашните на детето си се убедете, че не виждате никакви симптоми за по-сериозни проблеми. Когато родителите се опитват да работят с децата, имащи сериозни проблеми с обучението и възприемането на материала или са силно напрегнати, те могат да навредят и на себе си.

    Ако спазвате правилата описани по-горе резултатът и за децата и за родителите ще бъде благоприятен.

превод: Десислава Миленкова
източник www.inter-pedagogika.ru

 


Ролята на родителите при изпълнение на домашната работа

 

1. Помощта от възрастните трябва да се изразява само в създаването на външни условия за работа: организация на работното място и планиране изпълнението на задачите.


2. Изключва се намесата на родителите в подготовката на домашните задачи по отношение на съдържанието.


3. Всяка задача, изпълнена от детето, трябва да бъде проверена и оценена. Резултати няма, ако процесът на работа не е оценен. Детето трябва да знае, че се е справило, а това, което не умее да прави все още, за него е нужно да поработи. Подписвайте проверената домашна работа.


4. Домашните работи могат да играят ролята на своеобразна рефлексия, когато детето разказва на родителите си как се е представило в училище. Задачата на възрастните е да го изслушат внимателно, да проявяват интерес и разбиране към неговия разказ, да задават въпроси.


5. Детето привиква старателно да подготвя домашната си работа и когато то се справи успешно, без помощта на възрастния, това му носи удовлетворение и увереност в собствените сили.

 

        По материали от: https://www.bglog.net/Obrazovanie/

        Превод от руски: queen_blunder

 


Законодателство в закрила на децата

 

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО            

 

 

.............................................................................................................................

ЧЛЕН 18. Държавите - участнички ще положат всички усилия за осигуряване признаването на принципа, че двамата родители носят обща отговорност за отглеждането и развитието на детето.

1.      Родителите, или, според случая, настойниците по закон, носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на детето. Най-доброто осъществяване на интересите на детето ще бъдат тяхна основна грижа.

2.      2. С цел гарантиране и закрила на правата, изложени в тази Конвенция, държавите - участнички ще оказват подходяща помощ на родителите и настойниците по закон при осъществяване на тяхната отговорност по отглеждане на децата и ще осигуряват създаването на институции, улеснения и услуги за грижи за децата. ...................................................................................................................................................

                                 КОНСТИТУЦИЯ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

........................................................................................................................................................

Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Чл. 47.  (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

   ..............................................................................................................................................................

(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.
(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.

      ...............................................................................................................................................................

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Предмет на закона

Чл. 1. (1)  Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.

................................................................................................................................................................

 (4) Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика за закрила на детето и създават подходящи условия за неговото развитие. 

Определение за дете

Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години.

Принципи на закрила

Чл. 3. Закрилата на детето се основава на следните принципи:

1. зачитане и уважение на личността на детето;

2. отглеждане на детето в семейна среда;

3. осигуряване най-добрия интерес на детето;

4. специална закрила на дете в риск;

5. насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;

6. подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;

7. временен характер на ограничителните мерки;

8. незабавност на действията по закрила на детето;

9. грижа в съответствие с потребностите на детето;

10. осигуряване развитието на дете с изявени дарби;

11. насърчаване на отговорното родителство;

12. подкрепа на семейството;

13. предишна т. 10 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;

14. контрол по ефективността на предприетите мерки. 

............................................................................................................................................................

Специализирана закрила на деца на обществени места

Чл. 5б.  Специализирана закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи, дирекциите "Социално подпомагане", кметовете, регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието, младежта и науката, регионалните центрове по здравеопазване и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви.

(2) Специализирана закрила на деца на обществени места се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

(3) Забранява се предлагането и продажбата на алкохолни напитки и тютюнeви изделия на деца. 

Отговорности на органите за закрила по чл. 6, т. 3

 (4) В рамките на своите правомощия:

.....................................................................................................................................................................

3. министърът на образованието, младежта и науката:

а) осигурява безопасността на децата в държавните училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета;

б) чрез регионалните инспекторати по образованието осигурява взаимодействие с органите на управление на специализираните институции и на социалните услуги - резидентен тип, за установяване на образователните потребности на всяко дете и осигуряване на подходящо обучение;

в) осъществява дейности по превенция и разрешаване на проблема с учениците, които не посещават училище;

г) участва в осъществяването на специалната закрила на децата с изявени дарби;

....................................................................................................................................................................

Задължение за съдействие

Чл. 7. (1) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.

(2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

...............................................................................................................................................................

Права и задължения на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете

 

Чл. 8. (1)  Всеки родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете може да иска и да получава съдействие от органите по този закон.

(2) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, имат право да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, предприемани по този закон, с изключение на случаите по чл. 13, и могат да поискат промяна на мерките при изменение на обстоятелствата.

(3)  Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

 (8) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. 

....................................................................................................................................................................

ПРАВА НА ДЕТЕТО

Право на закрила

Чл. 10. (1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

(2) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане. 

Закрила срещу насилие

Чл. 11. (1) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.

(2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.

(3) Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие.

(4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. 

                                                          Закрила на личността на детето

Чл. 11а.  (1) Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

(2) В случаите, когато спрямо дете е предприета мярка за закрила, не могат да бъдат разгласявани сведения и данни за детето без писмено становище на органа за закрила, предприел мярката.

(3) Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни. 

                                                             Право на изразяване

Чл. 12. Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.  

Информиране и консултиране

Чл. 13. Всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването им би засегнало тези интереси.  

Защита на религиозни убеждения

Чл. 14. (1) Отношението на деца до 14 години към религията се определя от техните родители или настойници, а на деца от 14 до 18 години - по съгласие между тях и родителите или попечителите им.

(2) Когато такова съгласие не се постигне, детето може да се обърне за решаване на спора чрез органите по този закон към районния съд. 

...................................................................................................................................................................

Комисия за детето

Чл. 20а. (1) Към всяка община се създава Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители на общинската администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, регионалния инспекторат по образованието, регионалния център по здравеопазване, дирекция "Социално подпомагане", местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила на детето.

(2) Председател на комисията по ал. 1 е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Комисията по ал. 1 е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето. 

....................................................................................................................................................................

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Санкции

Чл. 45. (1) Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.

(2) Който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.

(3) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл. 8, ал. 3, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

(4) Който в нарушение на чл. 8, ал. 7 остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

.....................................................................................................................................................................

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

................................................................................................................................................................

4."Хармонизиран телефонен номер с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца" е хармонизиран номер със социална значимост от обхват 116 за оказване помощ за деца, достъпна посредством безплатен телефонен номер.

5. "Най-добър интерес на детето" е преценка на:

а) желанията и чувствата на детето;

б) физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;

в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;

г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;

д) способността на родителите да се грижат за детето;

е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.

...............................................................................................................................................................

11."Дете в риск" е дете:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

12"Дете с изявени дарби" е дете, което е показало трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници.

13. "Превенция" е закрила на детето чрез информиране, съдействие, подпомагане и услуги.

.............................................................................................................................................................

17."Специализирана закрила на обществени места" е създаването на условия, които не застрашават физическото, психическото и нравственото развитие на децата.

....................................................................................................................................................................

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

§ 41. Детските ясли, детските градини, училищата, доставчиците на социални услуги за деца, здравните и лечебните заведения поставят информация за номер 116 на видно място в срок 6 месеца от изграждането му.

 

                                   ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

................................................................................................................................................................

Чл. 4. (1) Гражданите имат право на образование. Те могат да повишават непрекъснато своето образование и квалификация.

(2) Не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

..................................................................................................................................................................

Чл. 5. Образованието е светско.

Чл. 6. Образованието в държавните и общинските училища е безплатно.

Чл. 7. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

................................................................................................................................................................................

Чл. 9. (1) Всеки гражданин осъществява правото си на образование в избрано от него училище и вид обучение съобразно личните си предпочитания и възможности.

(2) Правото по ал. 1 за малолетните се ползва от родителите или настойниците им.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 1. Системата на народната просвета полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява:

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

5. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

................................................................................................................................................

Чл. 133. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

...................................................................................................................................................

                                                    Родители

Чл. 140и.(1) Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на детето или ученика;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в детската градина, училището и обслужващото звено, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 

 

 

 


Най-хубавите и най-лошите изрази, които можете да кажете на детето си

С погрешни думи и заплахи родителите могат да оформят децата си отрицателно за целия им живот.

Най-красивите изрази
*Ти си най-важното нещо в живота
За детето това е най-хубавото нещо, което можете а му кажете, че то е център на внимание във вашия живот .


*Горда съм с теб, ти го направи толкова добре
Когато хвалите детето си за нещо, което то е направило, тогава вие го подтиквате към самостоятелни инициативи и доверие в самото него.


*Поплачи си
Когато детето ви плаче или се страхува оставете го да се наплаче.
Не го притискайте, а му позволете да отреагира по собствен начин личните си преживявания.
Така то се научава да владее чувствата си.


*Човек винаги може да сгреши
Убедете детето си, че от грешките може да се научи нещо .


*Направи това, което ти се иска
Оставете детето си да прави това което иска, не планирайте всяка негова свободна минута.


*Обичам те такова, каквото си
Така вие създавате чувство у детето на сигурност и признание.

*Обичам те
Това е най-хубавото изречение, което изобщо може да се каже на едно дете.


Най-лошите изрази

*Ти си толкова тъп
Който непрекъснато казва на детето си, че е тъпо, когато прави нещо погрешно, не бива да се учудва, когато и детето накрая почва да вярва, че всичко, което върши, е погрешно.
Често пъти тези деца са лоши ученици и не са обичани от съучениците си
*Защо не си като...
Вземи пример от брат си или сестра си. Защо не можеш да бъдеш като тях. Тези думи никога немогат да бъдат разбрани като комплимент. Така вие отнемате на детето си неговата индивидуалност.
*Понякога ми се иска изобщо да не съм раждала деца
Така си мислят родителите, но не бива никога да го казват на децата си. Това е най-лошото отблъскване на детето и то предпочита никога да не е било родено.
*От колко много неща се лиших заради теб
Едно изречение, което предизвиква у децата гняв и чувство за вина.
Вие искате детето да разбере, че то е виновно за това, че животът ви е протекъл не както сте искали.
Как да реагира то?
Да напусне дома ли?
*Ти си лъжец, ти си крадец
Повечето от децата лъжат и крадат.
Разликата между, право и забрана му става по-късно ясна с опита и възпитанието.
Обяснете на детето си, че да лъжеш и да крадеш не е редно, но говорете за поведението, а не обиждайте детето.
*Възрастните винаги са прави
Научете детето да има респект от другите хора, но не искайте сляпо послушание спрямо възрастните, за да не тръгне то един ден със съвсем непознати хора.
*Чакай само да се върне баща ти
Тази закана може да доведе до това, че детето ви цял ден да изпитва страх от срещата с баща си, който дори може да се превърне в омраза.
Проблемите между детето и майката трябва да се решават между тях, не бива да се прехвърлят към другия партньор.

Образователен минимум по български език и литература

I клас- овладване на четивната техника - 35- 40 думи в минута;
четливо и вярно писане на текст с обем - 30 - 40 думи.
 II клас - овладяване на четивна техника - 60 - 70 думи в минута;
четливо и вярно писане на текст с обем - 50 - 60 думи
III клас - овладяване на четивна техника - 80 - 90 думи в минута;
четливо и вярно писане на текст с обем - 75 - 80 думи.
IV клас -овладяване на четивна техника - над 90 думи в минута;
вярно и четливо писане на текст с обем - 80 - 100 думи.
 

 

 


7 причини да не се закачаш с дете

                                Причина 1: Малко момиче говори с учителя си за китовете. Учителят обяснява, че физически е невъзможно кит да погълне човек, понеже въпреки големия си размер китът има много малко гърло. Малкото момиченце казва, че Джон бил погълнат от кит. На възражението учителят отново повтаря, че китът не може да погълне човек; физически е невъзможно. Тогава момичето казва: "Когато отида в Рая, ще питам Джон". Учителят го пита: "Ами ако Джон е отишъл в Ада?". Момичето отговаря: "Тогава ти го питай".

                                                 

                                           

                           Причина 2: Учителка в детска градина наблюдава децата, докато рисуват. Често обикаля, за да види рисунките на всяко дете. Стига до едно малко момиченце, което работи усърдно, и го пита какво рисува. Момиченцето отговаря: "Рисувам Бог". Учителката замълчава за кратко и казва: "Но никой не знае как изглежда Бог". Без да се замисли и да отдели поглед от рисунката си, момиченцето отговаря: "Ще разберат след минутка".

                          Причина 3: В неделно училище преподавателят обсъжда Десетте Божи заповеди със своите пет и шест годишни ученици. След като обяснява заповедта "да почиташ родителите си", пита: "Има ли заповед, която ни казва как да се отнасяме с нашите братя и сестри?". Без да губи и секунда едно малко момче (най-голямото в семейството) отговаря: "Не убивай".
                            Причина 4: Един ден малко момиченце гледа как майка й мие чиниите. Изведнъж забелязва, че в кафявата коса на майка му се показват няколко бели косъма.  Поглежда майка си и с любопитство пита: "Защо имаш бели косми в косата?". Майка й отгововаря: "Ами, всеки път, когато направиш нещо лошо и ме направиш нещастна, един косъм от моята коса побелява". Малкото момиче се замисля и отново пита: "Мамо, а как е побеляла цялата коса на баба?".
                            Причина 5: Правили снимки на децата и учителката се опитва да ги убеди да си купят общата снимка. "Само си помислете колко ще е хубаво, като пораснете да гледате снимката и да казвате: ‘Това е Дженифър, тя сега е адвокат’ , ‘Това е Майкъл, той е доктор’. Тънко гласче от края на стаята се обажда: ‘Това е учителката, тя е мъртва’.
                            Причина 6: Учител обяснява циркулацията на кръвта и, за да е по-ясен, казва: "Ако застана на глава, кръвта ще влезе в главата ми и лицето ми ще почервенее. Защо тогава, като стоя в нормална позиция, краката ми не почервеняват?". Един ученик се обажда: "Защото краката ви не са празни".
                                Причина 7: Децата са наредени на опашка в столовата на начално католическо училище. Вдясно има голяма купчина ябълки. Монахинята е оставила бележка на ябълките: "Деца, вземайте си само по една. Бог гледа". Отпред по линията има поднос с шоколадови бисквити и бележка оставена от някое от децата: "Вземайте колкото искате. Бог гледа ябълките".