Частица Красота От Африка

 

 

 

 


www.gifzona.com Анимационные картинки

Още нещо за телата и веществата

Източник: "Човекът и природата. Обобщен преговор и тестове 3 и 4 клас" на Максим Максимов

 

Тяло е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.

Това са естествени тела

А това са изкуствени (направени от човека) тела.

Компютърът, скалите, почвата, къщите са неживи тела. Хората, растенията и животните са живи тела (организми)

Телата са съставени от вещества. Вещества са водата, стъклото, дървото, желязото, захарта, солта, златото, стъклото. Различават се едно от друго по своите свойства: цвят, вкус, мирис, здравина, твърдост.

Някои вещества лесно и бързо се нагряват. Казваме, че те са проводници на топлина. Такива са желязото и останалите метали.

Други не дават на топлината да премине през тях (дърво, пластмаси) Тези вещества се наричат топлоизолатори. Тези техни свойства се използват от хората.

Веществата, които хората използват в строителството, промишлемостта и др. се наричат материали.

Дървото и памукът са естествени материали, пластмасата е изкуствен материал, създадена е от човека.

Телата имат маса. Масата е мярка за количеството на веществото в едно тяло. Определя се чрез претегляне.Основната мерна единица е килограм (кг). За по-леки премети се използва грам (г), а за по-тежки - тон (т)

Всяко тяло заема място в пространството. Големината му се нарича обем.

 

Кое тяло е с по-голям обем?

 

   

Телата се различават едно от друго и по своята форма.

Телата и веществата се разделят на три групи:

твърди                течни                    газообразни

имат маса                 имат маса                     имат маса

имат обем                имат обем                    обемът и

имат форма             формата зависи          формата зависят

                             от съда, в който са        от съда, в който са

                                затворени                        затворени

 

Твърдите тела могат да се чупят и да се режат. Течните имат свойството да текат надолу. Повърхността им винаги е хоризонтална. Газовете изпълват целия съд, в който са затворени. Те лесно се свиват и разширяват. Разпространени са навсякъде около нас и повечето от тях, както въздуха, са невидими.