ПРОЕКТ "УСПЕХ" - ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ  - ИИД

ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА 

 Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности 

Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности.

За провеждане на ИИД ръководителят разработва тематично разпределение за не по-малко от 68 часа, от които 60 часа са за занятия, а 8 часа са за представителни изяви (2 пъти по 4  часа).

Продължителността на един час занятие по ИИД е 45 минути.

В един ден могат да се провеждат от 1 до 4 часа по една ИИД.

 

Най-общо казано предлатам на децата от моя клас да се включат в извънкласна дейност след приключване на учебната година  от 01.06. до 26.06. 2012 година. Всеки работен ден в рамките на 4 часа по 45 минути - общо 68 часа за цялата дейност. И най- важното - безплатно.

Име на клуба -" Приятели на Япония"

Всеки ден ще овладяваме тънкостите на японското изкуство "оригами" и ще научаваме по нещо за тази удивителна страна, за нейните забележителности, традиции, култура. Накрая ще направим изложба с демонстрации и подготвим презентации. Ще бъде интересно и забавно, а ще овладеем и нови сръчности.

Желаещите да се включат трябва да попълнят декларацията и да я представят до 10.01.2012 г. Prilojenie4.doc (5,6 MB)

Клуб "Приятели на Япония" ще приеме до 16 кандидати, които трябва да са сериозни и да не отсъстват от занятията.