Грипна ваканция

Дата: 31.01.2012 | Вложил: Дара

По новините дават, че 240 училища са в грипна вакания. Ние сзщо ли сме.

Да се вложи нов материал